Top accounts by Burst balance
795,532 accounts found
Rank Name Percent Balance
26 MVMT-77VM-V9J9-E668Z
empty name
0.38 % 8,142,099.421 Burst
27 6KF9-QNWK-R4BC-7NVAJ
MyFknZloto
0.37 % 7,900,186.1394 Burst
28 62JU-UGV5-UPAS-FRNRK
TreBernhard
0.35 % 7,484,215.289 Burst
29 MRT9-3H4K-K88G-5RFX8
compa8
0.3 % 6,475,192.7814 Burst
30 RY5P-365V-WF3K-FCN32
Reese
0.3 % 6,345,598.3611 Burst
31 VWER-LYH4-7NDL-B2V5E
小兴土木2
0.29 % 6,220,370.5018 Burst
32 7K5C-M8CQ-QQD4-2MJNP
empty name
0.29 % 6,151,000.4607 Burst
33 34BD-NTAB-66F5-FKC9F
Beast Miner
0.28 % 5,863,056.5298 Burst
34 7TEL-X4HZ-34HP-FW4NP
empty name
0.26 % 5,476,368.5402 Burst
35 9S8W-9YRW-HRSW-44C5G
empty name
0.25 % 5,430,739.2972 Burst
36 96J7-6N3Y-H36F-7KJ74
Matus chce zarobit lóve
0.25 % 5,300,750.1274 Burst
37 KQGF-ZLSP-DD82-5CWWK
empty name
0.24 % 5,123,276.9853 Burst
38 EJBS-U433-2DAA-86RKE
empty name
0.23 % 5,000,000.5246 Burst
39 MNQE-XLDZ-DYGH-4GG8K
HodL Inc.
0.23 % 4,999,383.5528 Burst
40 RYTR-WRNY-7KLG-48V2E
wallet
0.22 % 4,661,860.9753 Burst
41 QJPB-7464-5E5B-5NFHJ
empty name
0.21 % 4,474,031.0326 Burst
42 FATQ-KBNV-V45X-3KYBF
Fralin
0.21 % 4,441,721.559 Burst
43 7Y85-BSRB-ZM3X-4Y3NF
empty name
0.21 % 4,379,695.4677 Burst
44 4FXT-DSYQ-9YJ8-F74M4
BURSTLION
0.2 % 4,294,583.0964 Burst
45 JXZG-9VJX-SFTN-3BHFN
My-BURST-online-1
0.2 % 4,281,917.8414 Burst
46 KKZS-476K-35TF-CW2S3
Wall-E v781555
0.19 % 4,135,758.5749 Burst
47 8BAJ-YTVV-TQNL-BT6XE
shefas long term hodl
0.19 % 4,112,159.2401 Burst
48 YKLM-SLWE-USR5-42HLM
empty name
0.19 % 4,078,430.1134 Burst
49 7L52-ZAD2-9YN5-53D6R
jx
0.19 % 4,029,052.7626 Burst
50 7M86-GPSS-PKFE-9YLY4
LaRose
0.19 % 4,000,286.8986 Burst